[Αγγλικά / English]

Αλγεβρική Γεωμετρία


Διδάσκων: Ι.Α. Αντωνιάδης


Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου θα μοιραστούν 8 φυλλάδια ασκήσεων και θα υπάρξουν και δυο μέρες παρουσιάσεων.

Σημειώσεις

Προσεχώς!

Φυλλάδια Ασκήσεων

Φυλλάδιο ασκήσεων 1 (σε μορφή Postscipt)
Φυλλάδιο ασκήσεων 2 (σε μορφή Postscipt)
Φυλλάδιο ασκήσεων 3 (σε μορφή Postscipt)
Φυλλάδιο ασκήσεων 4 (σε μορφή Postscipt)
Φυλλάδιο ασκήσεων 5 (σε μορφή Postscipt)
Φυλλάδιο ασκήσεων 6 (σε μορφή Postscipt)
Φυλλάδιο ασκήσεων 7 (σε μορφή Postscipt)
Φυλλάδιο ασκήσεων 8 (σε μορφή Postscipt) ΠΡΟΣΕΧΩΣ!

Διαλέξεις

Στις 8 Απρίλη 2002 δόθηκε διάλεξη πάνω στις βάσεις Groebner χωρισένη σε τρία μέρη

 • Διάλεξη Μάριου Μαγιολαδίτη [doc] [ps] [pdf]
 • Διάλεξη Ελένης Τζανάκη
 • Διάλεξη Γιάννη Αντωνιάδη [doc] [ps] [pdf]

  Στις 20 Ιούνη 2002 δόθηκαν δύο διαλέξεις

 • Διάλεξη Ελένης Τζανάκη: Το γένος είναι μια τοπολογική αναλλοίωτη
 • Διάλεξη Μάριου Μαγιολαδίτη: Αλγεβρογεωμετρικοί κώδικες

  Τελική εξέταση

  Η τελική εξέταση του μαθήματος έγινε στις 15 Ιούνη 2002
  Τα θέματα: [doc] [ps] [pdf]

  Βιβλιογραφία

  ....
  Επιμέλεια σελίδας Μάριος Μαγιολαδίτης