Διήμερο Ομιλιών στη Συναρτησιακή Ανάλυση

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Διήμερο Ομιλιών στη Συναρτησιακή Ανάλυση

28-29 Ιουνίου 2003

Πρόγραμμα ομιλιών


Σάββατο 28/6 Ομιλητής Τίτλος Ομιλίας
9:00-9:50 Μιχάλης Ανούσης A formula for the spectral radius of an integrable function on a compact group
10:00-10:50 Λεώνη Δάλλα Κατασκευή συναρτήσεων fractal με τη χρήση επαναλαμβανόμενου συστήματος συναρτήσεων
11:00-11:30 Διάλειμμα για καφέ
11:30-12:00 Πέτρος Γαλανόπουλος Πίνακες Hausdorff σε χώρους αναλυτικών συναρτήσεων
12:10-12:40 Νίκος Γιαννακάκης Μη γραμμικά συνοριακά προβλήματα με πλειονότιμους όρους
12:50-13:20 Γιώργος Κωστάκης Κοινά υπερκυκλικά διανύσματα για πολλαπλάσια του τελεστή μετατόπισης
13:30-16:00 Διάλειμμα για φαγητό
16:00-16:30 Γιώργος Βασιλειάδης Επεκτάσεις της "σχεδόν σύγκλισης" του Lorentz
16:40-17:10 Γιώργος Καραδάκης Η διατήρηση της ισοδυναμίας των Radon-Nikodym και Krein-Milman ιδιοτήτων από (*)-εμφυτεύσεις
17:20-17:50 Αντώνης Μανουσάκης Μια κλάση από ισοδύναμες νόρμες στο χώρο του Tsirelson οι οποίες δεν τον παραμορφώνουν
18:00-18:30 Διάλειμμα για καφέ
18:30-19:00 Παντελής Ντοντός Ένας τοπολογικός 0-1 νόμος για τα μέτρα πιθανότητας και εφαρμογές στα Haar-μηδενικά σύνολα
19:10-19:40 Ανδρέας Τόλιας Δυϊκά ζεύγη χώρων Banach με ετερογενείς δομές
19:50-20:20 Βασίλης Κανελλόπουλος Μια απόδειξη του θεωρήματος του Gowers για Lipschitz συναρτήσεις στη σφαίρα του c_0
21:00 Δείπνο
Κυριακή 29/6 Ομιλητής Τίτλος Ομιλίας
9:30-10:20 Μιχάλης Λάμπρου Από τη θεωρία τελεστών στη θεωρία βάσεων και πίσω
10:30-11:20 Σοφοκλής Μερκουράκης Το πρόβλημα της κληρονομικότητας σε ασθενώς συμπαγώς παραγόμενους χώρους Banach
11:30-12:00 Διάλειμμα για καφέ
12:00-12:30 Αντώνης Μανούσος Το ριζικό του Jacobson για αναλυτικά σταυρωτά γινόμενα
12:40-13:10 Δήμος Δριβαλιάρης Τανυστικά γινόμενα και πλήρως φραγμένη Hochschild συνομολογία αλγεβρών τελεστών
13:20-13:50 Επαμεινώνδας Διαμαντόπουλος Τελεστές Hankel σε χώρους αναλυτικών συναρτήσεων
14:00-16:30 Διάλειμμα για φαγητό
16:30-17:00 Μαριάννα Χαρτζουλάκη Τυχαία πολύτοπα σε 1-unconditional κυρτά σώματα
17:10-17:40 Γρηγόρης Παούρης Γραμμικά συναρτησοειδή σε ισοτροπικά κυρτά σώματα
17:50-18:20 Βαγγέλης Φελουζής Αριθμοί διαχωρισμού και η πυκνότητα των k-box τοπολογιών