Διήμερο Ομιλιών Ανάλυσης - Πρόγραμμα


  Παρασκευή, 23/6/2000


  9.00-9.30: A. Μελάς, Πανεπ. Αθηνών
  Η μεγιστική συνάρτηση Hardy-Littlewood

  9.30-10.00: Σ. Μερκουράκης, Πανεπ. Αθηνών
  Το μέτρο Haar και η άλγεβρα Jordan σε συμπαγείς ομάδες

  10.00-10.30: Δ. Γατζούρας, Πανεπ. Κρήτης
  Εικόνες μέτρων Borel κάτω από Borel απεικονίσεις


  10.30-11.30: Διάλειμμα

  11.30-12.00: A. Iosevich, Univ. of Missouri-Columbia
  The ball does not have a Fourier basis

  12.00-12.30: Σ. Αργυρός, Πανεπ. Αθηνών
  Καθολικά αδιάσπαστοι χώροι Banach

  12.30-13.00: Β. Νεστορίδης, Πανεπ. Αθηνών
  Καθολικές σειρές Taylor


  13.00-16.30: Διάλειμμα

  16.30-17.00: Γ. Κωστάκης, Πανεπ. Αθηνών
  Ασθενείς καθολικές σειρές Taylor

  17.00-17.30: Ν. Διαμαντόπουλος, Α.Π.Θ
  Κυκλικότητα τελεστών σύνθεσης στους χώρους Hardy του ημιεπιπέδου

  17.30-18.00: Α. Αρβανιτάκης, Πανεπ. Αθηνών
  Το πρόβλημα ταξινόμησης των χώρων C(K)


  18.00-18.30: Διάλειμμα

  18.30-19.00: Α. Μανουσάκης, Πολυτεχνείο Κρήτης
  Παρατηρήσεις για την αυτοπάθεια μεικτών χώρων Tsirelson

  19.00-19.30: Γ. Καραδάκης, Πανεπ. Αθηνών
  Συναρτησιακά προσδιοριζόμενες ιδιότητες και εφαρμογές τους

  19.30-20.00: Χ. Μουρατίδης, Α.Π.Θ
  Γινόμενα Blaschke στους χώρους Q_p


  Σάββατο, 24/6/2000


  9.00-9.30: A. Μπίσμπας, Τ.Ε.Ι Κοζάνης
  Συνελίξεις ιδιαζόντων μέτρων

  9.30-10.00: Θ. Μήτσης, Caltech
  Προβλήματα τύπου Kakeya

  10.00-10.30: Β. Φελουζής, Πανεπ. Αθηνών
  Θεωρήματα Ramsey για διαμερίσεις δένδρων

  10.30-11.00: Μ. Κολουντζάκης, Πανεπ. Κρήτης
  Σύνολα ακεραίων ελεύθερα αθροισμάτων


  11.00-11.30: Διάλειμμα

  11.30-12.00: Γ. Μπαρμπάτης, Πανεπ. Κρήτης
  Βελτιωμένες ανισότητες Hardy

  12.00-12.30: Β. Βλάχου, Πανεπ. Αθηνών
  Καθολικές σειρές Taylor στο C\{1}

  12.30-13.00: Γ. Παπαδοπεράκης, Γεωπονικό Πανεπ.
  Καθολικές σειρές Laurent-Faber


  13.00-16.30: Διάλειμμα

  16.30-17.00: Ε. Περυσινάκη, Πανεπ. Κρήτης
  Το κεντρικό οριακό πρόβλημα για κυρτά σώματα

  17.00-17.30: Γ. Παούρης, Πανεπ. Κρήτης
  Σταθερά ισοτροπίας μη συμμετρικών κυρτών σωμάτων

  17.30-18.00: Μ. Χαρτζουλάκη, Πανεπ. Κρήτης
  Τυχαίοι χώροι που παράγονται από κορυφές του κύβου


  18.00-18.30: Διάλειμμα

  18.30-19.00: Β. Κανελλόπουλος, Πανεπ. Αθηνών
  Κριτήρια κυρτότητας σε χώρους Banach

  19.00-19.30: Μ. Μαριάς, Α.Π.Θ
  H^1 boundedness of the Riesz transform