ΜΕΜ 100 Αναλυτική Γεωμετρία και Μιγαδικοί Αριθμοί


Η ιστοσελίδα του μαθήματος βρίσκεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πανεπιστημίου Κρήτης, στη διεύθυνση https://elearn.uoc.gr/course/view.php?id=992
Μπορείτε να δείτε το περιεχόμενο του μαθήματος ως "επισκέπτης", αλλά για να συμμετάσχετε στο μάθημα και να απαντήσετε στα quiz πρέπει να εγγραφείτε, χρησιμοποιώντας το ιδρυματικό username.Τρόπος αξιολόγησης του μαθήματος.

Η τελική εξέταση του μαθήματος θα είναι με θέματα ανάπτυξης.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην τελική εξέταση, τόσο στην περίοδο Ιανουαρίου όσο και στην περίοδο Σεπτεμβρίου, είναι η τακτική αποστολή απαντήσεων στα ηλεκτρονικά quiz. Εάν δεν έχετε απαντήσει τουλάχιστον 8 από τα 12 quiz που θα αναρτηθούν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, δεν μπορείτε να συμμετάσχετε στην εξέταση.

Δεύτερη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην τελική εξέταση είναι να έχετε δώσει τουλάχιστον 3 σωστές απαντήσεις σε ένα τεστ πολλαπλής επιλογής με 6 ερωτήσεις. Θα έχετε τρεις ευκαιρίες να απαντήσετε στο τεστ, την πρώτη στις 9 Δεκεμβρίου 2017, και τις άλλες δύο την παραμονή της εξέτασης του μαθήματος τον Ιανουάριο και το Σεπτέμβριο.

Εάν δεν ικανοποιούνται αυτές οι δύο προϋποθέσεις, δεν θα διορθωθεί το γραπτό σας. ΔΕΝ θα γίνει καμμία εξαίρεση, ούτε θα δοθεί δεύτερη ευκαιρία εάν δεν συμπληρώσετε τα οκτώ quiz στην προθεσμία.Τρόπος διδασκαλίας μαθήματος.

Κάθε εβδομάδα θα γίνονται δύο διαλέξεις, στις οποίες θα παρουσιάζονται οι νέες έννοιες, τεχνικές, παραδείγματα, κλπ. Παράλληλα θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα οι σημειώσεις που αντιστοιχούν στη διάλεξη ή άλλο υλικό. Θα πρέπει μέχρι το επόμενο εργαστήριο προβλημάτων να διαβάσετε τις σημειώσεις και να ασχοληθείτε με τις δραστηριότητες. Στο εργαστήριο, την επόμενη ημέρα, θα λύσετε προβλήματα σχετικά με τα θέματα της διάλεξης. Στην ώρα ασκήσεων, θα συζητηθούν τα προβλήματα του εργαστηρίου, και ότι δυσκολίες αντιμετωπίσατε. Τέλος, θα πρέπει να απαντήσετε στο quiz της εβδομάδας.

Εάν δεν μπορείτε να παρευρίσκεστε τακτικά στις διαλέξεις και τα εργαστήρια, για λόγους οικονομικούς, επαγγελματικούς ή άλλους, μπορείτε να παρακολουθήσετε αρκετά ικανοποιητικά το μάθημα μέσω της ιστοσελίδας, και ηλεκτρονικής επικοινωνίας με το διδάσκοντα όταν χρειάζεται. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η τακτική, τουλάχιστον σε εβδομαδιαία βάση, ενασχόληση με αυτό, για να διαβάζετε τις σημειώσεις, να ασχολείστε με τις δραστηριότητες και τα φυλλάδια προβλημάτων, και να απαντάτε στο εβδομαδιαίο quiz.

Διαλέξεις:

Τμήμα Α (επώνυμα Α - Μα): Αμφιθέατρο Α201, Δευτέρα, 9-10 και Πέμπτη, 11-12.

Τμήμα Β (επώνυμα Με - Ω): Αμφιθέατρο Α201, Δευτέρα, 10-11 και Πέμπτη, 12-1.

Εργαστήρια Προβλημάτων:

Τμήμα Α: Αναγνωστήριο Ε212, Τρίτη, 1-2 και Παρασκευή, 11-12.

Τμήμα Β: Αναγνωστήριο Ε212, Τρίτη, 2-3 και Παρασκευή, 12-1.

Ασκήσεις:

Τμήμα Α: Αμφιθέατρο Α201, Δευτέρα, 1-2 και Τετάρτη, 3-4.

Τμήμα Β: Αμφιθέατρο Α201, Δευτέρα, 2-3 και Τετάρτη, 4-5.