Εκπρόσωποι Αριστερής Μεταρρύθμισης στα Όργανα της ΠΟΣΔΕΠΠροεδρείο Εκτελεστικής Γραμματείας ΠΟΣΔΕΠ: Ευγενία Μπουρνόβα (Γραμματέας)
bournova@econ.uoa.gr

Χρήστος Κουρουνιώτης chrisk@math.uoc.grΔιοικούσα Επιτροπή ΠΟΣΔΕΠ: Κώστας Βουρνάς
vournas@power.ece.ntua.gr

Χρήστος Κουρουνιώτης chrisk@math.uoc.gr

Γιάννης Μπασιάκος
ybassiak@econ.uoa.gr

Ευγενία Μπουρνόβα bournova@econ.uoa.gr

Σόνια Τσιτήλου tsitilou@biol.uoa.gr


Υπεύθυνος ιστοσελίδας: Χρήστος Κουρουνιώτης chrisk@math.uoc.gr