ΜΕΜ 112 Εισαγωγή στη Γραμμική Άλγεβρα


Η ιστοσελίδα του μαθήματος, με διδάσκοντες τον κ. Κουρουνιώτη (Τμήμα Α: Α - Μα) και τον κ. Φειδά (Τμήμα Β: Με - Ω), βρίσκεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πανεπιστημίου Κρήτης, στη διεύθυνση https://elearn.uoc.gr/course/view.php?id=1428
Μπορείτε να δείτε το περιεχόμενο του μαθήματος ως "επισκέπτης", αλλά για να συμμετάσχετε στο μάθημα και να απαντήσετε στα quiz πρέπει να εγγραφείτε, χρησιμοποιώντας το ιδρυματικό username.Τρόπος αξιολόγησης του μαθήματος.

Την Πέμπτη 14/11/2019 θα γίνει μία εξέταση προόδου, σε θέματα πολλαπλής επιλογής.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην τελική εξέταση, τόσο στην περίοδο Ιουνίου όσο και στην περίοδο Σεπτεμβρίου, είναι η τακτική αποστολή απαντήσεων στα ηλεκτρονικά quiz. Εάν δεν έχετε απαντήσει τουλάχιστον 8 από τα 12 quiz που θα αναρτηθούν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, δεν μπορείτε να συμμετάσχετε στην εξέταση.

Εάν δεν ικανοποιείται αυτή η προϋπόθεση, δεν θα διορθωθεί το γραπτό σας. ΔΕΝ θα γίνει καμμία εξαίρεση, ούτε θα δοθεί δεύτερη ευκαιρία εάν δεν συμπληρώσετε τα οκτώ quiz μέχρι το τέλος του εξαμήνου.Διδάσκων: Χρήστος Κουρουνιώτης
Γραφείο: Γ205
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: chrisk@uoc.gr
Ώρες Γραφείου: Τρίτη, 11-12 και Πέμπτη, 12-1