ΜΕΜ 102 Γεωμετρία και Γραμμική Άλγεβρα


Η ιστοσελίδα του μαθήματος ΜΕΜ 102 Γεωμετρία και Γραμμική Άλγεβρα, το χειμερινό εξάμηνο 2016-17 βρίσκεται στις σελίδες του Συστήματος Διαχείρισης Μάθησης, στη διεύθυνση

https://elearn.uoc.gr/course/view.php?id=365

Για να εισέλθετε στη σελίδα και να εγγραφείτε στο μάθημα πρέπει να έχετε το e-mail που σας δόθηκε από τη γραμματεία και τον αντίστοιχο κωδικό (password).
Η εγγραφή στην ιστοσελίδα είναι απαραίτητη για τη συμμετοχή σας στα quiz και τις άλλες δραστηριότητες του μαθήματος. Τις πρώτες εβδομάδες του εξαμήνου μπορείτε να μπείτε στο μάθημα και ως "επισκέπτες".

Εάν αντιμετωπίζετε δυσκολία να εισέλθετε στην ιστοσελίδα ενώ χρησιμοποιείτε το σωστό όνομα χρήστη (math****@math.uoc.gr ή tem****@tem.uoc.gr, όπου ****είναι ο αριθμός μητρώου σας), αρχικά πάτε στο https://myaccount.uoc.gr/ για να ενεργοποιήσετε το λογαριασμό σας και να ορίσετε τον κωδικό.
Εάν πάλι δεν λυθεί το πρόβλημα, απευθυνθείτε στη γραμματεία της Κατεύθυνσής σας, για έκδοση νέου κωδικού.

Σημειώσεις Μαθήματος