Παραμετρική Στατιστική, Εαρινό Εξάμηνο 2019-20, MEM262

Διδάσκουσα: Δούκισσα Κρητικού
Βοηθός: Γιάννης Παπάκης

Γραφείο: Ε314 -- Κτίριο Τμ. Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών.

Ώρες γραφείου: Δευτέρα 3-5

Ωρες μαθημάτων: Δευτέρα 1-3, Τετάρτη 3-5. Αίθουσα: Α208

Ώρες Ασκήσεων: Παρασκευή 1-3, στην Α208.
Ώρες Εργαστηρίου: Παρασκευή 1-3, στην Γ107.

Πληροφορίες για το μάθημα


Πρώτο Φυλλάδιο Ασκήσεων
Δεύτερο Φυλλάδιο Ασκήσεων
Τρίτο Φυλλάδιο Ασκήσεων