Παραμετρική Στατιστική, Χειμερινό Εξάμηνο 2018-19, MEM262

Διδάσκουσα: Δούκισσα Κρητικού

Γραφείο: Ε314 -- Κτίριο Τμ. Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών.

Ώρες γραφείου: Τετάρτη 1-3, Πέμπτη 12-2

Ωρες μαθημάτων: Δευτέρα 1-3, Τετάρτη 3-5. Αίθουσα: Α208

Ώρες Ασκήσεων και Εργαστηρίου: Παρασκευή 3-5, στην Α208 και Γ105.

Πληροφορίες για το μάθημα