Βιντεοσκοπημένα Μαθήματα 10ης ΕβδομάδαςΔιάστημα σύγκλισης δυναμοσειράς (Θεωρία) (60 λεπτά)

Διάστημα σύγκλισης δυναμοσειράς (Παραδείγματα) (50 λεπτά)

Παραγώγιση και ολοκλήρωση δυναμοσειρών (29 λεπτά)

Ανάπτυγμα Taylor (Θεωρία) (50 λεπτά)

Ανάπτυγμα Taylor (Παραδείγματα) (42 λεπτά)

Ασκήσεις (Μέρος Α) (48 λεπτά)

Ασκήσεις (Μέρος Β) (56 λεπτά)