Βιντεοσκοπημένα Μαθήματα 12ης ΕβδομάδαςΔίσκοι σε μετρικούς χώρους (45 λεπτά)

Ανοιχτά σύνολα (Θεωρία) (42 λεπτά)

Ανοιχτά σύνολα (Παραδείγματα) (34 λεπτά)

Εσωτερικό και σύνορο συνόλου (17 λεπτά)

Συνέχεια σε μετρικούς χώρους (31 λεπτά)

Συνέχεια και αντίστροφες εικόνες (31 λεπτά)

Ασκήσεις (Μέρος Α) (59 λεπτά)

Ασκήσεις (Μέρος Β) (45 λεπτά)