Βιντεοσκοπημένα Μαθήματα 13ης ΕβδομάδαςΣυμπάγεια (Θεωρία) (42 λεπτά)

Συμπάγεια (Παραδείγματα) (48 λεπτά)

Συνέχεια και συμπάγεια (19 λεπτά)

Πληρότητα (Θεωρία) (31 λεπτά)

Πληρότητα (Παραδείγματα) (50 λεπτά)

Ασκήσεις (Μέρος Α) (40 λεπτά)

Ασκήσεις (Μέρος Β) (58 λεπτά)