Βιντεοσκοπημένα Μαθήματα (Εβδομάδες 6.5-13)Θεωρήματα προσέγγισης και εφαρμογές (72 λεπτά)

Ασκήσεις 6ης Εβδομάδας (Μέρος Α) (42 λεπτά)

Ασκήσεις 6ης Εβδομάδας (Μέρος Β) (36 λεπτά)

Ομοιόμορφη σύγκλιση - Εισαγωγή (14 λεπτά)

Κατά σημείο σύγκλισης (29 λεπτά)

Ομοιόμορφη σύγκλιση - Παραδείγματα (60 λεπτά)

Πράξεις με ομοιόμορφα όρια και κριτήριο Cauchy (30 λεπτά)

Ασκήσεις 7ης Εβδομάδας (Μέρος Α) (42 λεπτά)

Ασκήσεις 7ης Εβδομάδας (Μέρος Β) (60 λεπτά)

Ομοιόμορφη σύγκλιση και συνέχεια (23 λεπτά)

Ομοιόμορφη σύγκλιση και ολοκλήρωμα (35 λεπτά)

Ομοιόμορφη σύγκλιση και παράγωγος (36 λεπτά)

Το θεώρημα προσέγγισης του Weierstrass (Mέρος Α) (47 λεπτά)

Το θεώρημα προσέγγισης του Weierstrass (Μέρος Β) (54 λεπτά)

Ασκήσεις 8ης Εβδομάδας (Μέρος Α) (50 λεπτά)

Ασκήσεις 8ης Εβδομάδας (Μέρος Β) (47 λεπτά)

Ομοιόμορφη σύγκλιση σειρών συναρτήσεων (28 λεπτά)

Το κριτήριο Weierstrass (Θεωρία) (30 λεπτά)

Σύγκλιση σειρών αριθμών (Επανάληψη) (12 λεπτά)

Το κριτήριο Weierstrass (Παραδείγματα) (38 λεπτά)

Σειρές συναρτήσεων και συνέχεια (27 λεπτά)

Σειρές συναρτήσεων και ολοκλήρωμα Riemann (23 λεπτά)

Σειρές συναρτήσεων και παράγωγος (50 λεπτά)

Ασκήσεις 9ης Εβδομάδας (Μέρος Α) (50 λεπτά)

Ασκήσεις 9ης Εβδομάδας (Μέρος Β) (44 λεπτά)

Διάστημα σύγκλισης δυναμοσειράς (Θεωρία) (60 λεπτά)

Διάστημα σύγκλισης δυναμοσειράς (Παραδείγματα) (50 λεπτά)

Παραγώγιση και ολοκλήρωση δυναμοσειρών (29 λεπτά)

Ανάπτυγμα Taylor (Θεωρία) (50 λεπτά)

Ανάπτυγμα Taylor (Παραδείγματα) (42 λεπτά)

Ασκήσεις 10ης Εβδομάδας (Μέρος Α) (48 λεπτά)

Ασκήσεις 10ης Εβδομάδας (Μέρος Β) (56 λεπτά)

Μετρικοί χώροι (Εισαγωγή) (32 λεπτά)

Μετρικές στον R^d (23 λεπτά)

Μετρικές σε χώρους ακολουθιών (32 λεπτά)

Μετρικές σε χώρους συναρτήσεων (19 λεπτά)

Σύγκλιση σε μετρικούς χώρους (59 λεπτά)

Οριακά σημεία και κλειστά σύνολα (60 λεπτά)

Ασκήσεις 11ης Εβδομάδας (Μέρος Α) (41 λεπτά)

Ασκήσεις 11ης Εβδομάδας (Μέρος Β) (63 λεπτά)

Δίσκοι σε μετρικούς χώρους (45 λεπτά)

Ανοιχτά σύνολα (Θεωρία) (42 λεπτά)

Ανοιχτά σύνολα (Παραδείγματα) (34 λεπτά)

Εσωτερικό και σύνορο συνόλου (17 λεπτά)

Συνέχεια σε μετρικούς χώρους (31 λεπτά)

Συνέχεια και αντίστροφες εικόνες (31 λεπτά)

Ασκήσεις 12ης Εβδομάδας (Μέρος Α) (59 λεπτά)

Ασκήσεις 12ης Εβδομάδας (Μέρος Β) (45 λεπτά)

Συμπάγεια (Θεωρία) (42 λεπτά)

Συμπάγεια (Παραδείγματα) (48 λεπτά)

Συνέχεια και συμπάγεια (19 λεπτά)

Πληρότητα (Θεωρία) (31 λεπτά)

Πληρότητα (Παραδείγματα) (50 λεπτά)

Ασκήσεις 13ης Εβδομάδας (Μέρος Α) (40 λεπτά)

Ασκήσεις 13ης Εβδομάδας (Μέρος Β) (58 λεπτά)