Βιντεοσκοπημένα Μαθήματα 6ης ΕβδομάδαςΘεωρήματα προσέγγισης και εφαρμογές (72 λεπτά)

Ασκήσεις (Μέρος Α) (42 λεπτά)

Ασκήσεις (Μέρος Β) (36 λεπτά)