Βιντεοσκοπημένα Μαθήματα 8ης ΕβδομάδαςΟμοιόμορφη σύγκλιση και συνέχεια (23 λεπτά)

Ομοιόμορφη σύγκλιση και ολοκλήρωμα (35 λεπτά)

Ομοιόμορφη σύγκλιση και παράγωγος (36 λεπτά)

Το θεώρημα προσέγγισης του Weierstrass (Mέρος Α) (47 λεπτά)

Το θεώρημα προσέγγισης του Weierstrass (Μέρος Β) (54 λεπτά)

Ασκήσεις (Μέρος Α) (50 λεπτά)

Ασκήσεις (Μέρος Β) (47 λεπτά)