Βιντεοσκοπημένα Μαθήματα 9ης ΕβδομάδαςΟμοιόμορφη σύγκλιση σειρών συναρτήσεων (28 λεπτά)

Το κριτήριο Weierstrass (Θεωρία) (30 λεπτά)

Σύγκλιση σειρών αριθμών (Επανάληψη) (12 λεπτά)

Το κριτήριο Weierstrass (Παραδείγματα) (38 λεπτά)

Σειρές συναρτήσεων και συνέχεια (27 λεπτά)

Σειρές συναρτήσεων και ολοκλήρωμα Riemann (23 λεπτά)

Σειρές συναρτήσεων και παράγωγος (50 λεπτά)

Ασκήσεις (Μέρος Α) (50 λεπτά)

Ασκήσεις (Μέρος Β) (44 λεπτά)