Βιντεοσκοπημένα Μαθήματα 1ης Εβδομάδας

Tα παρακάτω βίντεο αφορούν βασικές έννοιες μετρικών χώρων (όπως διδάχθηκαν στο μάθημα μου Ανάλυση ΙΙ πέρυσι). Παρακαλώ δείτε τα βίντεο (προαιρετικά των ασκήσεων) και δώστε ιδιαίτερη έμφαση στα παραδείγματα που αφορούν χώρους ακολουθιών.

Mετρικοί χώροι 1

Mετρικοί χώροι 2