Βιντεοσκοπημένα Μαθήματα 12ης ΕβδομάδαςΕφαρμογές H-B (Σε συναρτησιακή ανάλυση)

Εφαρμογές H-B (Banach limits)

Εφαρμογές H-B (Πεπερασμένα προσθετικά μέτρα)

Εφαρμογές H-B (Θεωρία προσέγγισης)