Βιντεοσκοπημένα Μαθήματα 2ης Εβδομάδας

Tα βίντεο "Μετρικοί χώροι 3" αφορούν βασικές έννοιες μετρικών χώρων (όπως διδάχθηκαν στο μάθημα μου Ανάλυση ΙΙ πέρυσι). Παρακαλώ δείτε τα βίντεο (προαιρετικά των ασκήσεων) και δώστε ιδιαίτερη έμφαση στα παραδείγματα που αφορούν χώρους ακολουθιών.

Mετρικοί χώροι 3

Ανισότητα Holder και Minkowski

Μονοτονία p-vόρμας