Βιντεοσκοπημένα Μαθήματα 7ης ΕβδομάδαςΓραμμικοί τελεστές

Παραδείγματα γραμμικών τελεστών

Γραμμικοί τελεστές σε χώρους συναρτήσεων (Ασκήσεις)

Γραμμικά συναρτησοειδή