Βιντεοσκοπημένα Μαθήματα 5ης ΕβδομάδαςΘεώρημα Borel-Cantelli (34 λεπτά)

Mη μετρήσιμα σύνολα (43 λεπτά)

Mη προσθετικότητα εξωτερικού μέτρου Lebesgue (28 λεπτά)

Ασκήσεις σε μετρήσιμα σύνολα (Μέρος Α) (56 λεπτά)

Ασκήσεις σε μετρήσιμα σύνολα (Μέρος Β) (44 λεπτά)