Βιντεοσκοπημένα Μαθήματα 8ης ΕβδομάδαςΑσκήσεις σε μετρήσιμες συναρτήσεις (Mέρος Α) (40 λεπτά)

Ασκήσεις σε μετρήσιμες συναρτήσεις (Mέρος Β) (43 λεπτά)

Πλάνο ορισμού ολοκληρώματος Lebesgue (16 λεπτά)

Ολοκλήρωμα Lebesgue για απλές συναρτήσεις (50 λεπτά)