ΜΕΜ-Θ5.01 Θέματα στην Αριθμητική Ανάλυση-Αριθμητική ολοκλήρωση και ποσοτικοποιηση αβεβαιότητας (EΕ 2021)
Menu
Γενικές Πληροφορίες

Διδάσκων : Γ. Ζουράρης

Ώρες Διαλέξεων : Τρίτη 17.00-19.00 και Παρασκευή 17.00-19.00 (εξ αποστάσεως).
Κατηγορία Μαθήματος : Eλεύθερη Επιλογή
ECTS : 8
Ώρες Γραφείου ΕΕ 2021 : Mετά από προσυννενόηση μέσω e-mail.
Γραφείο : E320 (1ος Όροφος)
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου : georgios.zouraris (at) uoc.gr
Προαπαιτούμενα : MEM-251 Aριθμητική Ανάλυση, MEM-261 Θεωρία Πιθανοτήτων.
Πλαίσιο μαθήματος : Θα συζητήσουμε την κατασκευή και ανάλυση κανόνων αριθμητικής ολοκλήρωσης μαζί με το πρόβλημα της παρεμβολής και τις ιδιοτητες των ορθογωνίων πολυωνύμων. Στη συνέχεια θα συζητήσουμε την εφαρμογή τους για τον προσδιορισμο αβεβαιότητας σε ποσότητες που εξαρτώνται από τη λύση διαφορικών εξισώσεων με τυχαία δεδομενα.
Τελευταία Ενημέρωση : 9/FEB/2021/00:19