ΜΕΜ-Θ5.01 Θέματα στην Αριθμητική Ανάλυση-Αριθμητική ολοκλήρωση και ποσοτικοποίηση αβεβαιότητας (EΕ 2021)
Menu
Σύστημα Βαθμολογίας

1. Διαμόρφωση βαθμού

O τελικός βαθμός Τ του μαθήματος θα διαμορφωθεί από τη βαθμολογία σε μια σειρά προαιρετικων ασκήσεων και εφαρμογών, και σε μιά γραπτή εξέταση η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Εξεταστική Περίοδο Ιουνίου 2021 και επαναληπτικά στην Εξεταστική Περίοδο Σεπτεμβρίου 2021.
2. Πολιτική βελτίωσης βαθμού

Βελτίωση του βαθμού της Εξεταστικής Περιόδου Ιουνίου 2021 μπορεί να γίνει μόνο με συμμετοχή στην Εξεταστική Περίοδο Σεπτεμβρίου 2021. Το αποτέλεσμα της Εξέτασης Σεπτεμβρίου 2021 θα λαμβάνεται υπόψιν εφόσον βελτιώνεται ο βαθμός.

Τελευταία Ενημέρωση : 9/FEB/2021, 00:03.