Μανώλης Κατσοπρινάκης
Τμήμα Μαθηματικών
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Λεωφόρος Κνωσσού, Ηράκλειο 71409
Γραφείο: Ζ305. Τηλέφωνο: +30-2810-393850
Email: katsopr(AT)math.uoc.gr