Ιστολόγιο συντονιστή ECTS/ERASMUS

Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται για σπουδές στο εξωτερικό με το πρόγραμμα ERASMUS θα βρουν σε αυτό το ιστολόγιο πληροφορίες και προτάσεις.

Συντονιστής ECTS: Σταύρος Κομηνέας
Διοικητική υποστήριξη: Ευγενία Σκουντάκη (Γραφείο Διεθνών Σχέσεων)

Πρόγραμμα ERASMUS

Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί φοιτητές και αποφοίτους σε πολλές δράσεις:

Προετοιμασία για τη μετακίνηση

Χρήσιμες σχετικές πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ: