Ιστολόγιο Πρακτικής Άσκηση

Πρακτική άσκηση είναι η θέση εργασίας για έναν φοιτητή η οποία διαρκεί περιορισμένο χρονικό διάστημα και κατά την διάρκεια της οποίας ο φοιτητής εκπαιδεύεται σε ένα συγκεκριμένο επαγγελματικό αντικείμενο. Στόχοι της Πρακτικής Άσκησης είναι: Η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, Η ανάπτυξη των ικανοτήτων εφαρμογής γνώσεων, Η εξοικείωση των ασκουμένων με το περιβάλλον παραγωγικών ή άλλων επιχειρήσεων, ή ερευνητικών κέντρων, ή εκπαιδευτικών οργανισμών.

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος (ΤΜΕΜ): Γεωργία Καραλή και Σταύρος Κομηνέας (αναπληρωτής).

Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης Τμήματος

Η Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) των φοιτητών εντάσσεται στο πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (ΤΜΕΜ) ως μάθημα επιλογής. Επίσης, η Πρακτική Άσκηση περιγράφεται στο Παράρτημα πτυχίου. Μπορείτε να κάνετε πρακτική άσκηση σε φορείς με τους οποίους το Τμήμα μπορεί να έρθει σε συμφωνία συνεργασίας.

Η Πρακτική Άσκηση είναι δυνατόν να υλοποιηθεί στην Ελλάδα ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε

Υποχρεώσεις των φοιτητών (συνοπτικά):

Υποχρεώσεις των φορέων (συνοπτικά):

Η Πρακτική Άσκηση στο ΤΜΕΜ υποστηρίζεται από το ΕΣΠΑ (Υπουργείο Παιδείας) καθώς και από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus. Η τυπική της διάρκεια είναι 3 μήνες.

Πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Η διαδικασία εύρεσης και έγκρισης αμοιβόμενης ΠΑ με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ γίνεται μέσω κεντρικού συστήματος:

Πρόγραμμα ERASMUS. Η Πρακτική Άσκηση στο εξωτερικό υποστηρίζεται από το πρόγραμμα Erasmus. Η προκύρηξη γίνεται μία φορά τον χρόνο (συνήθως τον Μάρτιο) από το γραφείο διεθνών σχέσεων και αφορά όλο το επόμενο ακαδημαϊκό έτος.

Συχνές ερωτήσεις και Πληροφόρηση

ΠΑ στην Ελλάδα.

ΠΑ στο εξωτερικό.