Πανεπιστήμιο Κρήτης - University of Crete

Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

Department of Mathematics and Applied Mathematics

 

Αλέξανδρος (Αλέξης)  Κουβιδάκης    Alexandros (Alexis) Kouvidakis

Καθηγητής   -   Professor

                                                                                                      

A picture of me

Ερευνητική περιοχή: Αλγεβρική Γεωμετρία  -  Research: Algebraic Geometry

E-mail: kouvid AT uoc.gr

Μαθήματα (courses in Greek)

Δημοσιεύσεις - Publications

Βιογραφικό σημείωμα  (c.v. in Greek)  -  C.V.  (in English)