ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΙ (Τμήμα Β) - Εαρινό Εξάμηνο 2016-17

Διδάσκων: Α. Κουβιδάκης  - Γραφείο Γ309

   

Ώρες διδασκαλίας: Δευτέρα &  Παρασκευή  9:00 – 11:00 (Αμφιθέατρο Α203).

Ασκήσεις: Πέμπτη 11:00-13:00 (Αίθουσα Ε204)

Εργαστήριο: Τρίτη 11:00-13:00 (Αναγνωστήριο Ε212)

 

ΤΕΛΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ: Θα είναι ένα ενιαίο διαγώνισμα από όπου θα προκύψει

ο βαθμός τού μαθήματος. Η πρόοδος δεν συνυπολογίζεται στην επαναληπτική περίοδο τού Σεπτεμβρίου

(αφορούσε μόνο την κανονική περίοδο τού Ιουνίου).

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

 

Σωστές απαντήσεις τελικού διαγωνίσματος 8/9/2017

Υπενθύμιση: για κάθε σωστή απάντηση παίρνετε 1 μονάδα  και  για κάθε λανθασμένη αφαιρούνται 0.3 μονάδες.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

 

Σωστές απαντήσεις θεμάτων πολλαπλής επιλογής τών 2 προόδων τού τελικού διαγωνίσματος 16/6/2017

Υπενθύμιση: για κάθε σωστή απάντηση παίρνετε 0.9 μονάδες και  για κάθε λανθασμένη αφαιρούνται 0.3 μονάδες.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 1ης  ΠΡΟΟΔΟΥ

 

Σωστές απαντήσεις θεμάτων πολλαπλής επιλογής προόδου 3/4/2017

Υπενθύμιση: για κάθε σωστή απάντηση παίρνετε 0.9 μονάδες και

για κάθε λανθασμένη αφαιρούνται 0.3 μονάδες.

 

Η πρόοδος τού μαθήματος θα διεξαχθεί τήν Τρίτη, 4 Απριλίου, 18:00-20:00 (Α201, Α203, Α214, Ε214)

Η ύλη τής προόδου είναι αυτή που έχει διδαχθεί μέχρι και τήν Δευτέρα 27/3 (βλ. ημερολόγιο μαθήματος)

και αντιστοιχεί στα φυλλάδια ασκήσεων 1-7.

 

Βιβλιογραφία: Διανυσματικός Λογισμός τών Marsden & Tromba, Π.Ε.Κ.

 

Βαθμολόγηση (και μια μικρή αλλαγή στην διαδικασία τής τελικής εξέτασης προς το καλύτερο): 

Ο βαθμός τού μαθήματος θα προκύψει από τόν μέσο όρο τών βαθμών τών δύο προόδων ή από τόν βαθμό τού τελικού διαγωνίσματος.

Με τήν έναρξη τού τελικού διαγωνίσματος όλοι οι φοιτητές θα λάβουν δύο φύλλα εξετάσων που αντιστοιχούν στις δύο προόδους.

 

Όσοι φοιτητές δεν προσήλθαν στην πρώτη πρόοδο ή η επίδοσή τους σε αυτή δεν ήταν καλή, μπορούν να θεωρήσουν τό διαγώνισμα

ως ένα ενιαίο διαγώνισμα και να παραδώσουν τά παραπάνω δύο φύλλα στο τέλος τής εξέτασης.

 

Για όσους φοιτητές έχουν γράψει σχετικά καλά  στην πρώτη πρόοδο, το διαγώνισμα χωρίζεται σε δύο μέρη: στο πρώτο μέρος θα δουλέψουν

τα θέματα τής 2ης προόδου και στο τέλος τού πρώτου μέρους πρέπει να παραδώσουν τό φύλλο εξέτασης που αντιστοιχεί στην 2η πρόοδο. 

Μετά, αν το επιθυμούν, μπορούν να παραμείνουν στην αίθουσα και να ασχοληθούν στό δεύτερο μέρος τής εξέτασης με τα θέματα τής 1ης προόδου

και σε αυτή τήν περίπτωση ως βαθμός τής 1ης προόδου θα ληφθεί ο μέγιστος τών δύο βαθμών που έχουν γράψει. Αυτό γίνεται διότι ενδεχομένως

κάποιοι φοιτητές, μετά που θα γράψουν την 2η πρόοδο, να μήν είναι σίγουροι αν περνούν τό μάθημα και θα ήθελαν να ξαναπροσπαθήσουν τήν

1η πρόοδο χωρίς όμως τόν κίνδυνο να χαθεί ο βαθμός πού έχουν ήδη πάρει σε αυτήν.  Προσοχή όμως, όσοι φοιτητές δεν παραδώσουν στο τέλος

τού  πρώτου μέρους τό φύλλο εξέτασης που αντιστοιχεί στην 2η πρόοδο, τότε ο βαθμός τής πρώτης προόδου ακυρώνεται και θα μετρήσει μόνο

ό βαθμός τού τελικού διαγωνίσματος. 

 

Τα διαγωνίσματα θα περιέχουν ορισμένα  θέματα πολλαπλής επιλογής και ορισμένα θέματα ανάπτυξης.  Η ύλη τής 1ης προόδου είναι αυτή που έχει διδαχθεί

 μέχρι και τήν Δευτέρα 27/3 (βλ. ημερολόγιο μαθήματος) και αντιστοιχεί στα φυλλάδια ασκήσεων 1-7.  Η ύλη τής 2ης προόδου είναι αυτή που έχει διδαχθεί

από τήν Παρασκευή  31/3 έως τό τέλος τού εξαμήνου  (βλ. ημερολόγιο μαθήματος) και αντιστοιχεί στα φυλλάδια ασκήσεων 8-12.

 

Τα διαγωνίσματα περιέχουν μόνο προβλήματα  και όχι θεωρία. Για την λύση προβλημάτων στα μαθηματικά απαιτείται

η ανάπτυξη αυτενέργειας από μέρους τών φοιτητών.  Ο σίγουρος τρόπος για να αποτύχετε στο μάθημα είναι να διαβάζετε

λυμένα προβλήματα.  Για να επιτύχετε στο μάθημα θα πρέπει να έχετε κατανοήσει τα βασικά θεωρήματα και να μπορείτε

μόνοι σας να τά εφαρμόζετε για να λύνετε προβλήματα.

 

Στην διάρκεια τών ασκήσεων θα δίνουμε αφ΄ ενός υποδείξεις για τα προβλήματα τού επόμενου εργαστηρίου και αφ΄ ετέρου

θα συζητούμε κάποια θέματα από το προηγούμενο εργαστήριο. Επίσης, θα συζητούμε όποιες απορίες έχετε.   

 

Ημερολόγιο Μαθήματος

 

Aσκήσεις