Θεωρία Ομάδων - Χειμερινό Εξάμηνο 2016-17

Διδάσκων: Α. Κουβιδάκης  - Γραφείο Γ309

 

  

Ώρες διδασκαλίας: Τετάρτη 9:00 – 11:00,  Παρασκευή 11:00-13:00 (Αίθουσα Α208).

Ώρες Γραφείου: Τετάρτη 11:00 – 12:00,  Παρασκευή 10:00-11:00.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΜΒΟΛΙΜΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

 

Βαθμολόγηση:  Θα δοθεί μόνο ένα τελικό διαγώνισμα. Στο διαγώνισμα θα σάς ζητηθεί να λύσετε προβλήματα

(και όχι να γράψετε θεωρία). Θα πρέπει επομένως να έχετε κατανοήσει τά βασικά θεωρήματα τού μαθήματος και να

μπορείτε να τά εφασμόζετε στην λύση προβλημάτων. Ο σίγουρος τρόπος για να αποτύχετε στο μάθημα είναι να έχετε

μόνο διαβάσει λυμένες ασκήσεις, χωρίς πρώτα να προσπαθήσετε να τίς λύσετε μόνοι σας.

 

Προαπαιτούμενες γνώσεις

 

Συγγράμματα:

·       Ν. Μαρμαρίδη: Θεωρία Ομάδων,  Κάλλιπος  ( https://repository.kallipos.gr/handle/11419/3317 )

·       J. Fraleigh: Εισαγωγή στην Άλγεβρα, Π.Ε.Κ.

·       M.A. Armstrong: Ομάδες και συμμετρία, Leader Books

 

 

Ημερολόγιο Μαθήματος

 

Άσκήσεις