ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ

Χειμερινό Εξάμηνο 2017-18

Διδάσκων: Α. Κουβιδάκης – Γραφείο Γ309

 

           

 

      ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ :   Δευτέρα – Τετάρτη 17:00-19:00,  Αμφ/τρο Α201

 

      ΩΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ :  Τετάρτη 09:00-11:00

        

      ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 26/9: Το πρώτο μάθημα θα γίνει την Τετάρτη 27/9, 17:00-19:00 (Α201). Επίσης, θα γίνει έκτακτο μάθημα

     την Παρασκευη 29/9, 17:00-19:00 σε αναπλήρωση του μαθήματος τής 26/9.         

 

      ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018

       Μπορείτε να δείτε τα γραπτά σας την Παρασκευή 14/9, 9:30-10:30.

 

     ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

      Τα γραπτά διορθώθηκαν με την μεγαλύτερη δυνατή επιείκεια. Επιπλέον, τις δύο τελευταίες μέρες τα ξανακοίταξα και εκεί

      που τό γραπτό  μού επέτρεπε να βελτιώσω τόν βαθμό, τό έκανα. Την επόμενη εβδομάδα θα καθοριστούν ώρες γραφείου για

      όποιον θέλει  να δει το γραπτό του.  Η μόνη όμως περίπτωση να αλλάξει ο βαθμός είναι αν έχει γίνει  κάποια παράλειψη  

      στην διόρθωση.  Επανεξετάσεις,  προφορικές κλπ δεν πρόκειται να δοθούν.  Λαμβάνοντας υπ’ οψιν τα παραπάνω,

      μορείτε να δείτε τα γραπτά σας την

                                                                                  Τετάρτη 7/2, 12:00-13:00.

                      

    

     Βαθμολόγηση:  Θα δοθεί ένα τελικό διαγώνισμα, το οποιο θα περιέχει μόνο ασκήσεις και όχι θεωρία.

 

      Βιβλίο:  Μια εισαγωγή στη Γραμμική Άλγεβρα των Δ. Βάρσου, Δ. Δεριζιώτη, Ι. Εμμανουήλ, Μ. Μαλιάκα, Α. Μελά, Ο. Ταλέλλη (Εκδόσεις Σοφία,  2012)

     

     ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ:  Θεωρείται γνωστή η ύλη τής Γραμμ. Άλγεβρας Ι – ΜΕΜ 106 (βλ. Σημειώσεις Χ. Κουρουνιώτη στην ιστοσελίδα του).

     Η ύλη τού μαθήματος καλύπτει τό Μέρος ΙΙ τού παραπάνω βιβλίου (η ύλη τού κεφαλαίου  2 και  μέρος τού κεφαλαίου 4 

     έχει γίνει στην Γρ. Αλγ. Ι και θα κάνουμε μόνο μια σύντομη επισκόπιση).   Σε περιοδική βάση θα αναρτώ φυλλάδια

     με ασκήσεις τις οποίες θα πρέπει να προσπαθείτε να λύσετε μόνοι σας (πράγμα που θεωρώ ως τήν καταλληλότερη

     προετοιμασία για τό διαγώνισμα). Κάποιες από αυτές θα τίς συζητήσουμε στο μάθημα.         

 

     Ημερολόγιο Μαθήματος

 

      ΑΣΚΗΣΕΙΣ