ΜΕΜ-281: Θεωρία ρευστών 

Χειμερινό Εξάμηνο 2016

 

 

Διδάσκων: Γεώργιος Ν. Μακράκης, Δ-332, Κτίριο Μαθηματικών, Πανεπιστημιούπολη Βουτών,

Τηλ.  2810 393708, E-mail: makrakg@tem.uoc.gr

 

Ώρες διαλέξεων: ΔΕ& ΠΑ 9-11 (Α212)

Ώρες γραφείου: ΔΕ 11-13

________________________________________________________________________________________

 

Σκοπός & στόχοι: Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγη στις έννοιες και τις 

εξισώσεις της μηχανικής των ρευστών

 

_________________________________________________________________________________________

 Διδακτικό υλικό:  Σημειώσεις στο σύστημα διαχείρισης μάθησης (εδώ)

 

__________________________________________________________________________________________

Αξιολόγηση: Πρόοδος (υποχρεωτική, με συνεισφορά 30% στη συνολική βαθμολογία)

& Τελικό διαγώνισμα

 

_________________________________________________________________________________________

Ημερολόγιο μαθήματος:  (εδώ)

 

 
______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

 

Ανακοινώσεις:

 

1η) Η πρόοδος θα διεξαχθεί την Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2016, 13:00-15:00, Αμφιθέατρο Α201.

Δείτε τη σελίδα του μαθήματος στο σύστημα διαείρισης μάθησης (εδώ).

 

______________________________________________________________________________________________________

Φυλλάδια προτεινόμενων ασκήσεων:

Φυλλάδια προτεινόμενων ασκήσεων για κατανόηση των εννοιών και

εμπέδωση των υπολογισμών, καθώς και επεξηγηματικές πρόσθετες σημειώσεις,

θα αναρτώνται στο σύστημα διαχείρισης μάθησης (εδώ)

 

 

______________________________________________________________________________________________________