ΜΕΜ-280: Φυσική ΙΙ

Εαρινό Εξάμηνο 2017

 

 

Διδάσκων: Γεώργιος Ν. Μακράκης

Δ-332, Κτίριο Μαθηματικών, Πανεπιστημιούπολη Βουτών

Τηλ.  2810 393708, E-mail: makrakg@uoc.gr

 

Ώρες διαλέξεων: ΤΡ 9-11 & ΠΑ 11-1, Αιθ. Α212

Ώρες γραφείου: ΠΑ 1-2

________________________________________________________________________________________

 

Σκοπός & στόχοι: Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στις

βασικές έννοιες του ηλεκτρομαγνητισμού και η εμπέδωση τους.


 

_________________________________________________________________________________________

 Διδακτικό υλικό: 


1) R.A. Serway, J.W. Jewett.

Φυσική για Επιστήμονες και Μηχανικούς, τόμος Β,

Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2012.


2) R. Resnick, J. Walker, D. Halliday,

Φυσική, τόμος B,

Εκδόσεις Gutenberg, 1983. 

__________________________________________________________________________________________

Αξιολόγηση: Πρόοδος (υποχρεωτική 30%) & τελικό διαγώνισμα.

 

_________________________________________________________________________________________

Ημερολόγιο μαθήματος & ανακοινώσεις:


στο σύστημα διαχείρισης μάθησης (εδώ)

 

 


__________________________________________________________________________________________

Φυλλάδια προτεινόμενων ασκήσεων:


θα αναρτώνται στο σύστημα διαχείρισης μάθησης (εδώ)

__________________________________________________________________________________________