ΜΕΜ-261: Θεωρία Πιθανοτήτων

Εαρινό Εξάμηνο 2017

 

 

Διδάσκων: Γεώργιος Ν. Μακράκης

Δ-332, Κτίριο Μαθηματικών, Πανεπιστημιούπολη Βουτών

Τηλ.  2810 393708, E-mail: makrakg@uoc.gr

 

Ώρες διαλέξεων: ΤΡ 1-3 & ΠΕ 1-3, Αμφ. Α201

Ώρες ασκήσεων: ΤΕ 11-3, Εργαστήριο

Ώρες γραφείου: ΤΕ 12-1, Γραφείο Δ-332

________________________________________________________________________________________

 

Σκοπός & στόχοι: Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στις βασικές έννοιες και τεχνικές της θεωρίας πιθανοτήτων.


 

_________________________________________________________________________________________

 Διδακτικό υλικό:

P.G. Hoel, S.C. Port, C.J. Stone.

Εισαγωγή στη Θεωρία Πιθανοτήτων.

Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2002.


Ι. Κοντογιάννης & Σ. Τουμπής.

Στοιχεία Πιθανοτήτων

Αποθετήριο Καλλιπος, 2014
 

__________________________________________________________________________________________

Αξιολόγηση: Πρόοδος & τελικό διαγώνισμα.

Τελικός βαθμός = max{T, 0.3Π+0.7Τ}

όπου Τ: τελικό διαγώνισμα και Π: πρόοδος

 

_________________________________________________________________________________________

Ημερολόγιο μαθήματος & ανακοινώσεις:

Δείτε στο σύστημα διαχείρισης μάθησης (εδώ)


Η πρόοδος του μαθήματος θα διεξαχθεί στις 29/3/2017, ώρα 17:00-19:00.

 

 


__________________________________________________________________________________________

Φυλλάδια προτεινόμενων ασκήσεων:

Φυλλάδια προτεινόμενων ασκήσεων για κατανόηση των εννοιών και

εμπέδωση των υπολογισμών, καθώς και επεξηγηματικές πρόσθετες σημειώσεις, θα αναρτώνται στο σύστημα διαχείρισης μάθησης (εδώ)

__________________________________________________________________________________________