Γενικές Πληροφορίες

Ώρες Διαλέξεων:

Δευτέρα
Τετάρτη
Παρασκευή
11:00-13:00, ΡΑ 101
11:00-13:00, ΡΑ 101
  9:00-11:00, ΡΑ 101    (για τις εβδομάδες που δεν υπάρχει εργαστήριο)

Ώρες Τμημάτων Εργαστηρίων:

Δευτέρα
Τετάρτη
Πέμπτη
Παρασκευή
Παρασκευή
15:00-17:00, Η 205
  9:00-11:00, Η 205
17:00-19:00, Η 205
  9:00-11:00, Η 205
15:00-17:00, Η 205
Ιωάννης Καργάκης, Γεώργιος Καψαλάκης
Γεώργιος Κόρτας, Νικόλαος Τσικούδης
Στυλιανός Νινιδάκης, Χρίστη Συμεωνίδου
Μενέλαος Καραβέλας, Χρήστος Μαργιώλας
Ελένη Γκέσιου, Δημήτρης Χασάπης

Η παρουσία στα εργαστήρια είναι υποχρεωτική για όλους τους φοιτητές/-τριες του μαθήματος που εγγράφονται σε αυτό για πρώτη φορά. Θα γίνουν περίπου οκτώ (8) εργαστήρια στη διάρκεια του εξαμήνου. Προκειμένου να κατοχυρωθεί ο βαθμός του εργαστηρίου ο φοιτητής/-τρια διακαιούται να είναι απών/-ούσα σε το πολύ δύο (2) εργαστήρια.

Διδάσκων:

Μενέλαος Καραβέλας
Γραφείο:
Τηλέφωνο:
email:
Ώρες Γραφείου:

Θ308Γ
2810 393 706
mkaravel at tem uoc gr
Δε 13:00-14:00, Τε 13:00-14:00

Βοηθοί:

Γκέσιου Ελένη
Καργάκης Ιωάννης
Καψαλάκης Γεώργιος
Κόρτας Γεώργιος
Μαργιώλας Χρήστος
Νινιδάκης Στυλιανός
Συμεωνίδου Χρίστη
Τσικούδης Νικόλαος
Χασάπης Δημήτριος
gessiou at csd uoc gr
kargakis at csd uoc gr
kapsalak at csd uoc gr
kortas at csd uoc gr
margiol at csd uoc gr
ninidak at csd uoc gr
chsymeon at csd uoc gr
tsikudis at csd uoc gr
hassapis at csd uoc gr

 

Περιεχόμενο Μαθήματος:

Δομή και λειτουργία Η/Υ. Βασικές αρχές προγραμματισμού και η γλώσσα προγραμματισμού C. Δομή και ασικές στοιχεία της γλώσσας. Εργαστήρια (Υποχρεωτικά): Το λειτουργικό σύστημα UNIX. Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και το διαδίκτυο. Σελιδομετρητές και μηχανές ψαξίματος του διαδικτύου. Εργαστηριακές ασκήσεις στη γλώσσα προγραμματισμού C.

 

Mailing list μαθήματος

Η mailing list του μαθήματος είναι η em101-list@tem.uoc.gr

Στη λίστα θα στέλνονται πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με το μάθημα και θα απαντούνται ερωτήσεις σχετικά με δικά σας ερωτήματα.

Προκειμένου να λαμβάνετε τα μηνύματα της λίστας αλλά και να μπορείτε να στείλετε μηνύματα σε αυτή στείλτε email στην διεύθυνση majordomo@tem.uoc.gr στο body του οποίου πρέπει να γράψετε τη φράση

subscribe em101-list