Γενικές Πληροφορίες

Ώρες Διαλέξεων:

Δευτέρα
Τετάρτη
Παρασκευή
11:00-13:00, ΡΑ101
13:00-15:00, Θ207
13:00-15:00, ΡΑ101    (για τις εβδομάδες που δεν υπάρχει εργαστήριο)

Ώρες Εργαστηρίων:

Παρασκευή
13:00-15:00, Η 205
 

Διδάσκων:

Μενέλαος Καραβέλας
Γραφείο:
Τηλέφωνο:
email:
Ώρες Γραφείου:

Θ308Γ
2810 393 706
mkaravel at tem uoc gr
Δε 13:00-14:00, Τε 15:00-16:00

Βοηθοί:

Θα ανακοινωθούν.

 

Περιεχόμενο Μαθήματος:

Σχεδίαση, υλοποίηση, διόρθωση και τεκμηρίωση προγραμμάτων. Έμφαση στο δομημένο προγραμματισμό. Διδασκαλία της γλώσσας C: πίνακες, δείκτες, δομές (structs), ενώσεις (unions), εντολές εισόδου/εξόδου, δυναμική παραχώρηση μνήμης, η πρότυπη βιβλιοθήκη. Αριθμητική κινητής υποδιαστολής.
Εργαστήρια: ανάλυση και υλοποίηση προβλημάτων σε C.

 

Mailing list μαθήματος

Η mailing list του μαθήματος είναι η em102-list@tem.uoc.gr

Στη λίστα θα στέλνονται πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με το μάθημα και θα απαντούνται ερωτήσεις σχετικά με δικά σας ερωτήματα.

Προκειμένου να λαμβάνετε τα μηνύματα της λίστας αλλά και να μπορείτε να στείλετε μηνύματα σε αυτή στείλτε email στην διεύθυνση majordomo@tem.uoc.gr στο body του οποίου πρέπει να γράψετε τη φράση

subscribe em102-list