Γενικές Πληροφορίες

Ώρες Διαλέξεων:

Τρίτη
Τετάρτη
Παρασκευή
11:00-13:00, ΡΑ 101
  9:00-11:00, ΡΑ 101
13:00-15:00, ΡΑ 101

Ώρες Ασκήσεων:

Δευτέρα
15:00-17:00, ΡΑ 201

Διδάσκων:

Μενέλαος Καραβέλας
Γραφείο:
Τηλέφωνο:
email:
Ώρες Γραφείου:

Θ308Γ
2810 393 706
mkaravel at tem uoc gr
Τρίτη 14:00-15:00

Βοηθοί:

Μάνος Καμαριανάκης
Τάσος Χόνδρος
m.kamarianakis at gmail com
ahondros at math uoc gr

 

Περιεχόμενο Μαθήματος:

Στοιχεία θεωρίας συνόλων. Μέθοδοι απόδειξης (επαγωγή, απαγωγή εις άτοπο, διαγώνιο επιχείρημα) και βασικές έννοιες προτασιακού λογισμού. Διμελείς σχέσεις και συναρτήσεις. Βασικές αρχές συνδυαστικής, διατάξεις, συνδυασμοί, συνδυαστικές ταυτότητες, προβλήματα αντιστοίχησης. Γραφήματα και επίπεδα γραφήματα, μονοπάτια, κυκλώματα. Δέντρα και σύνολα τομής. Αριθμητικές συναρτήσεις. Αναδρομικές σχέσεις. Γραμμικές αναδρομικές σχέσεις και γεννήτριες συναρτήσεις. Εισαγωγή στην έννοια του αλγορίθμου, εισαγωγή στην ανάλυση αλγορίθμων.

 

Mailing list μαθήματος

Η mailing list του μαθήματος είναι η em201-list@tem.uoc.gr

Στη λίστα θα στέλνονται πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με το μάθημα και θα απαντούνται ερωτήσεις σχετικά με δικά σας ερωτήματα.

Προκειμένου να λαμβάνετε τα μηνύματα της λίστας αλλά και να μπορείτε να στείλετε μηνύματα σε αυτή στείλτε email στην διεύθυνση majordomo@tem.uoc.gr στο body του οποίου πρέπει να γράψετε τη φράση

subscribe em201-list