Γενικές Πληροφορίες

Ώρες Διαλέξεων

Ημέρα Ώρα Αίθουσα
Δευτέρα 15:00-17:00 Θ206
Τετάρτη   9:00-11:00 Θ206
Πέμπτη   9:00-11:00 Θ206

Διδάσκων

Μενέλαος Καραβέλας
Γραφείο: Θ308Γ
Τηλέφωνο: 2810 393 706
email: mkaravel at tem uoc gr
Ώρες Γραφείου: Δευτέρα 14:00-15:00

Βοηθοί

Ξένια Ταρασίδου
Δημήτρης Τσαχτσίρης

Περιεχόμενο Μαθήματος

Στοιχεία θεωρίας συνόλων. Μέθοδοι απόδειξης (επαγωγή, απαγωγή εις άτοπο, διαγώνιο επιχείρημα) και βασικές έννοιες προτασιακού λογισμού. Διμελείς σχέσεις και συναρτήσεις. Βασικές αρχές συνδυαστικής, διατάξεις, συνδυασμοί, συνδυαστικές ταυτότητες, προβλήματα αντιστοίχησης. Γραφήματα και επίπεδα γραφήματα, μονοπάτια, κυκλώματα. Δέντρα και σύνολα τομής. Αριθμητικές συναρτήσεις. Αναδρομικές σχέσεις. Γραμμικές αναδρομικές σχέσεις και γεννήτριες συναρτήσεις. Εισαγωγή στην έννοια του αλγορίθμου, εισαγωγή στην ανάλυση αλγορίθμων.