Γενικές Πληροφορίες

Ώρες Διαλέξεων & Ασκήσεων

Ημέρα Ώρα Αίθουσα
Τρίτη 11:00-13:00 A208
Τετάρτη   9:00-11:00 Α208
Παρασκευή 11:00-13:00 Ε203

Διδάσκων

Μενέλαος Καραβέλας
Γραφείο: Δ306
Τηλέφωνο: 2810 393 706
email: mkaravel at tem uoc gr
Ώρες Γραφείου: Θα ανaκοινωθούν

Περιεχόμενο Μαθήματος

Βασικές έννοιες σχεδιασμού και ανάλυσης αλγορίθμων και αλγοριθμικής πολυπλοκότητας. Αλγοριθμικές τεχνικές. Αλγόριθμοι ταξινόμησης, εύρεσης και επιλογής. Δυναμικός προγραμματισμός. Άπληστοι αλγόριθμοι. Στοιχειώδεις αλγόριθμοι γραφημάτων. Αλγόριθμοι ελαχίστων επικαλυπτόντων δέντρων και ελαχίστων μονοπατίων.
Επιλογή θεμάτων από τις εξής κατηγορίες αλγορίθμων: Αλγόριθμοι ροής σε δίκτυα. Αλγόριθμοι υπολογιστικής γεωμετρίας, θεωρίας πινάκων, θεωρία αριθμών και συνδυαστικής.

Mailing list μαθήματος

Η mailing list του μαθήματος είναι η: em202-list@tem.uoc.gr
Στη λίστα θα στέλνονται πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με το μάθημα και θα απαντούνται ερωτήσεις σχετικά με δικά σας ερωτήματα.

Προκειμένου να λαμβάνετε τα μηνύματα της λίστας αλλά και να μπορείτε να στείλετε μηνύματα σε αυτή στείλτε email στην διεύθυνση majordomo@tem.uoc.gr στο body του οποίου πρέπει να γράψετε τη φράση

subscribe em202-list

Ανακοινώσεις

Σε αντίστροφη χρονολογική σειρά.

Ημερομηνία Ανακοίνωση
17 Δεκ 2013 Η αναπλήρωση μαθήματος που θα γινόταν σήμερα θα γίνει την Πέμπτη 19 Δεκ 2013, 9:00-11:00 στην αίθουσα Β212.
10 Δεκ 2013 Τα μαθήματα της προηγούμενης εβδομάδας θα αναπληρωθούν ως εξής:
  • Πέμπτη 12 Δεκ 2013, 09:00-11:00, Β212
  • Τρίτη 17 Δεκ 2013, 13:00-15:00, Β214
10 Δεκ 2013 Η 2η Άσκηση του μαθήματος είναι διαθέσιμη.
Ημερομηνία παράδοσης: 20 Δεκεμβρίου 2013.
29 Νοε 2013 Η ύλη για την πρόοδο έχει ως εξής:
  • Εισαγωγικά θέματα
  • Aλγόριθμοι εύρεσης ελαχίστου και μεγίστου
  • Ασυμπτοτικός συμβολισμός (Ο, Ω, Θ, ο, ω-συμβολισμός)
  • Αναδρομικές σχέσεις
  • Αλγόριθμοι ταξινόμησης
Η εξέταση θα ξεκινήσει αυστηρά στις 11:15πμ. Παρακαλείσθε να είστε στην αίθουσα Α208 στην ώρα σας και να έχετε μαζί σας την φοιτητική σας ταυτότητα. Η διάρκεια της εξέτασης θα είναι 1 ώρα και 45 λεπτά.
14 Νοε 2013 Το αυριανό μάθημα αναβάλλεται.
4 Νοε 2013 Η 1η Άσκηση του μαθήματος είναι διαθέσιμη.
Ημερομηνία παράδοσης: 12 Νοεμβρίου 2013.
2 Νοε 2013 Η πρόοδος του μαθήματος θα γίνει στις 3 Δεκ 2013 στην αίθουσα του μαθήματος (Α208).

Ασκήσεις

Οι ασκήσεις θα είναι διαθέσιμες μόνο από την ιστοσελίδα του μαθήματος.

Οι ασκήσεις θα φέρουν ημερομηνία παράδοσης που θα αντιστοιχεί πάντα σε ημέρα που υπάρχει διάλεξη του μαθήματος. Θα πρέπει δε να παραδίδονται στην αρχή της διάλεξης αυτής.
Oι λύσεις τους θα γίνονται κατά τη διάρκεια των διαλέξεων.

Άσκηση Περιγραφή PDF
Η άσκηση αυτή αφορά τους αλγορίθμους εύρεσης μεγίστου/ελαχίστου, τους συμβολισμούς Ο, Θ, Ω, ο, ω και την επίλυση αναδρομικών σχέσεων.
Η άσκηση αυτή είναι προγραμματιστική και αφορά του αλγορίθμους ταξινόμησης και επιλογής.

Τα αρχεία δεδομένων στα οποία πρέπει να τρέξετε τα προγράμματά σας μπορείτε να τα κατεβάσετε ως ένα .zip αρχείο εδώ.
Το αρχείο αυτό είναι αρκετά μεγάλο (902.3 MB). Για το λόγο αυτό υπάρχει και ένα πολύ μικρότερο αρχείο (μόλις 9.1 MB) στο οποίο υπάρχουν τα δεδομένα μικρού μεγέθους μόνο. Το δεύτερο αυτό αρχείο μπορείτε να το βρείτε εδώ.


Αξιολόγηση

Οι ασκήσεις του μαθήματος είναι υποχρεωτικές, αλλά δεν επηρεάζουν τον τελικό βαθμό του μαθήματος. Συνίσταται όλοι οι φοιτητές να παραδίδουν τις λύσεις όλων των ασκήσεων κάθε φυλλαδίου, καθώς έτσι θα κατανοήσουν καλύτερα την ύλη του μαθήματος και θα προετοιμαστούν καλύτερα για την τελική εξέταση του μαθήματος.

Ο βαθμός του μαθήματος (Β) για την περίοδο Ιανουαρίου, θα υπολογιστεί από το βαθμό της προόδου (Π) και το βαθμό της τελικής εξέτασης (Ε). Ο βαθμός της προόδου θα επηρεάσει μόνο θετικά τον τελικό βαθμό του μαθήματος, σύμφωνα με τον τύπο:

B = max{0.4 * Π + 0.6 * Ε, Ε}

Ο βαθμός του μαθήματος για την περίοδο Σεπτεμβρίου θα υπολογιστεί αποκλειστικά από το βαθμό της εξέτασης της εξεταστικής περιόδου αυτής.

Εξετάσεις

Όλες οι εξετάσεις του μαθήματος θα γίνουν με κλειστά βιβλία.
Η χρήση οποιούδηποτε είδους ηλεκτρονικής συσκευής δεν θα επιτραπεί. Παραταύτα μπορείτε να έχετε μαζί σας μέχρι και 2 σελίδες (1 φύλλο) χειρόγραφων σημειώσεων. Σε παρίπτωση που οι σημειώσεις σας δεν είναι χειρόγραφες θα κατάσχονται.

Σε περίπτωση που για τον οποιοδήποτε λόγο δεν μπορείτε να παρευρεθείτε σε εξέταση του μαθήματος, επικοινωνήστε με τον διδάσκοντα του μαθήματος το συντομότερο δυνατόν.

Σε περίπτωση που για ιατρικούς λόγους χρειάζεστε ειδική μεταχείρηση στις εξετάσεις του μαθήματος, επικοινωνήστε με το διδάσκοντα του μαθήματος το συντομότερο δυνατό.

Στις εξετάσεις να έχετε μαζί σας την φοιτητική σας ταυτότητα.

Βαθμολογίες