Γενικές Πληροφορίες

Ώρες Διαλέξεων:

Δευτέρα
Τετάρτη
Παρασκευή
Παρασκευή
13:00-15:00, Θ 202
11:00-13:00, Θ 202
13:00-15:00, Θ 202
11:00-13:00, Θ 202 (το δίωρο αυτό θα χρησιμοποιηθεί για αναπληρώσεις μαθημάτων)

Ώρες Ασκήσεων:

Οι αρκήσεις θα γίνονται ενθετικά στις διαλέξεις του μαθήματος.

Διδάσκων:

Μενέλαος Καραβέλας
Γραφείο:
Τηλέφωνο:
email:
Ώρες Γραφείου:

Θ308Γ
2810 393 706
mkaravel at tem uoc gr
Τετάρτη 13:00-14:00

 

Περιεχόμενο Μαθήματος:

Βασικές έννοιες σχεδιασμού και ανάλυσης αλγορίθμων και αλγοριθμικής πολυπλοκότητας. Αλγοριθμικές τεχνικές. Αλγόριθμοι ταξινόμησης, εύρεσης και επιλογής. Δυναμικός προγραμματισμός. Άπληστοι αλγόριθμοι. Στοιχειώδεις αλγόριθμοι γραφημάτων. Αλγόριθμοι ελαχίστων επικαλυπτόντων δέντρων και ελαχίστων μονοπατίων. Αλγόριθμοι ροής σε δίκτυα. Αλγόριθμοι υπολογιστικής γεωμετρίας, θεωρίας πινάκων, θεωρία αριθμών και συνδυαστικής.

 

Mailing list μαθήματος

Η mailing list του μαθήματος είναι η em202-list@tem.uoc.gr

Στη λίστα θα στέλνονται πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με το μάθημα και θα απαντούνται ερωτήσεις σχετικά με δικά σας ερωτήματα.

Προκειμένου να λαμβάνετε τα μηνύματα της λίστας αλλά και να μπορείτε να στείλετε μηνύματα σε αυτή στείλτε email στην διεύθυνση majordomo@tem.uoc.gr στο body του οποίου πρέπει να γράψετε τη φράση

subscribe em202-list