Γενικές Πληροφορίες

Ώρες Διαλέξεων

Ημέρα Ώρα Αίθουσα
Τρίτη 11:00-13:00 Λ206
Τετάρτη 11:00-13:00 Θ206
Παρασκευή 13:00-15:00 Θ206

Διδάσκων

Μενέλαος Καραβέλας
Γραφείο: Θ308Γ
Τηλέφωνο: 2810 393 706
email: mkaravel at tem uoc gr
Ώρες Γραφείου: Τρίτη 14:00-15:00

Περιεχόμενο Μαθήματος

Βασικές έννοιες σχεδιασμού και ανάλυσης αλγορίθμων και αλγοριθμικής πολυπλοκότητας. Αλγοριθμικές τεχνικές. Αλγόριθμοι ταξινόμησης, εύρεσης και επιλογής. Δυναμικός προγραμματισμός. Άπληστοι αλγόριθμοι. Στοιχειώδεις αλγόριθμοι γραφημάτων. Αλγόριθμοι ελαχίστων επικαλυπτόντων δέντρων και ελαχίστων μονοπατίων.
Επιλογή θεμάτων από τις εξής κατηγορίες αλγορίθμων: Αλγόριθμοι ροής σε δίκτυα. Αλγόριθμοι υπολογιστικής γεωμετρίας, θεωρίας πινάκων, θεωρία αριθμών και συνδυαστικής.

Mailing list μαθήματος

Η mailing list του μαθήματος είναι η em202-list@tem.uoc.gr
Στη λίστα θα στέλνονται πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με το μάθημα και θα απαντούνται ερωτήσεις σχετικά με δικά σας ερωτήματα.
Προκειμένου να λαμβάνετε τα μηνύματα της λίστας αλλά και να μπορείτε να στείλετε μηνύματα σε αυτή στείλτε email στην διεύθυνση majordomo@tem.uoc.gr στο body του οποίου πρέπει να γράψετε τη φράση

subscribe em202-list