Γενικές Πληροφορίες

Ώρες Μαθήματος & Φροντιστηρίου

Δευτέρα
Τετάρτη
Παρασκευή
15:00-17:00, Λ 202
15:00-17:00, Λ 202
11:00-13:00, Αμφιθέατρο Β (Φροντιστήριο)

 

Διδάσκων

Μενέλαος Καραβέλας
Γραφείο:
Τηλέφωνο:
email:
Ώρες Γραφείου:

Θ308Γ (Προκάτ)
2810 393 706
mkaravel at tem uoc gr
Δευτέρα 17:00-18:00, Τετάρτη 17:00-18:00

 

Βοηθοί

Ειρήνη Κουτάκη-Παντερμάκη
Μιχαήλ Μουδάτσος
Βασιλική Παπαβασιλείου
Μύρων Παπαδάκης
eirini at ics forth gr
moudatsos at csd uoc gr
papavas at csd uoc gr
myrpap at csd uoc gr

 

Προαπαιτούμενα μαθήματα

ΗΥ150 (Προγραμματισμός) ή ΕΜ102 (Γλώσσα Προγραμματισμού H/Y)

 

Διδακτικές Μονάδες

4

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

Εισαγωγή στη Σχεδίαση και Ανάλυση Δομών Δεδομένων. Θεμελιώδη σχήματα καταχώρησης (πίνακες, αλυσίδες, δένδρα). Βασικές λειτουργίες μιας δομής (εισαγωγή, διαγραφή, απαρίθμηση, εντοπισμός). Υλοποίηση λειτουργιών εντοπισμού: απλοί κατάλογοι, στοίβες, ουρές αναμονής, ουρές προτεραιότητας, ευρετήρια, πίνακες διασποράς (hashing). Eισαγωγή σε ζητήματα κοστολόγησης (ανάλυση χειρίστης περιπτώσεως, μέση και χρεωλυτική ανάλυση, αναμενόμενη επίδοση). Προχωρημένα ζητήματα υλοποίησης (διωνυμικά δένδρα, αρθρωτά δένδρα, δένδρα Fibonacci). Ζητήματα καταχώρησης σχέσης δεδομένων: κλάσεις ισοδυναμίας, γενικές διμελείς σχέσεις (γράφοι). Ισχυρή και Ασθενής Συνδεσιμότητα γράφων. Κατά βάθος και κατά πλάτος αρίθμηση δένδρων και γράφων. Αφηρημένες δομές δεδομένων και οντοκεντρικός προγραμματισμός. Ασκήσεις υλοποίησης δομών.