Θεωρία Δακτυλίων και Modules

Εαρινό Εξάμηνο 2016-17


Ύλη: Όπως περιγράφεται εδώ, χωρίς τις ενότητες 31, 32, και 33.


Βαθμολογία: Ο βαθμός Σεπτεμβρίου θα είναι ο βαθμός που θα γράψετε στην εξέταση του Σεπτεμβρίου.