Τοπολογία

Χειμερινό Εξάμηνο 2016-17


Βαθμολογία: Ο βαθμός Σεπτεμβρίου θα είναι ο βαθμός που θα γράψετε στην εξέταση του Σεπτεμβρίου.


Ύλη: Η εξεταστέα ύλη, όπως περιγράφεται εδώ, είναι από το Μέρος Α ως το Μέρος Ε (δηλαδή το Μέρος Ζ δεν θα είναι στο διαγώνισμα).


Διάφορα: Μπορείτε να βρείτε εδώ την απόδειξη ενός λήμματος πάνω στη συνεκτικότητα του διαστήματος [a,b] και εδώ το αντίστοιχο για την συμπάγεια.