Θεμέλια των Μαθηματικών

Εαρινό Εξάμηνο 2018-19


Πρόοδος: Συμβουλές: εδώ. Κανόνες: εδώ. Η ημερομηνία είναι το Σάββατο 11 Μαίου και ώρα 9-10 το πρωί.


Βαθμολογία: Θα δοθεί μια προαιρετική πρόοδος. Θα μετρήσει 25%, αλλά μόνο στον βαθμό Ιουνίου.
Με άλλα λόγια: Έστω x ο βαθμός σας στην πρόοδο, έστω y ο βαθμός σας στην εξέταση Ιουνίου. Τότε ο βαθμός σας Ιουνίου θα είναι το μέγιστο των y,z, όπου z=(x+3y)/4.


Ύλη: Μπορείτε να πάρετε μια ιδέα για την ύλη του μαθήματος από τις σημειώσεις του κ. Κουρουνιώτη που είναι εδώ σε ηλεκτρονική μορφή. Δείτε εδώ μια σύντομη περιγραφή της ύλης που έχουμε καλύψει ως τώρα.


Ασκήσεις: Υπάρχουν οι ώρες των ασκήσεων, που θα χωρίζεστε σε δύο τμήματα, Πέμπτη 9-11 και 11-1. Τις ώρες των ασκήσεων εγώ θα λύνω ασκήσεις για σας. Δείτε εδώ τις εκφωνήσεις των ασκήσεων που συζητήθηκαν αυτές τις ώρες: