Θεωρία Συνόλων

Χειμερινό Εξάμηνο 2018-19


Εξέταση Σεπτεμβρίου: Η ύλη είναι αυτή που περιγράφεται εδώ εκτός της διάλεξης 25.

Μόνο για δική σας βοήθεια, σας δίνω την ΠΡΟΧΕΙΡΗ αντιστοιχία με τις σημειώσεις του κ. Σκανδάλη. Είναι από την αρχή έως την ενότητα 5.5, εκτός τις ενότητες 1.8 και 3.7. Επίσης,μέσα στην ύλη είναι ένα μικρό μέρος της ενότητας 5.6, από την αρχή μέχρι και το Πόρισμα 2 στο Θεώρημα 4.

Είναι δική σας ευθύνη να ξέρετε την ορολογία και τον συμβολισμό που χρησιμοποιούσαμε στην αίθουσα, τουλάχιστον το μέρος της ορολογίας και του συμβολισμού που βρίσκεται εδώ.


Βαθμολογία: Ο βαθμός σας Σεπτεμβρίου θα είναι ο βαθμός που θα γράψετε στην εξέταση Σεπτεμβρίου.


Διάφορα: Δείτε εδώ ένα μέρος της διάλεξης 17. Το κόκκινο χρώμα σημαίνει "κάντε αυτές τις διορθώσεις στις σημειώσεις σας".

Δείτε εδώ μια απόδειξη του θεωρήματος ύπαρξης ομομορφισμού (διάλεξη 22), που θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα διδακτική και χαριτωμένη (αλλά και δύσκολη για το μέσο φοιτητή και προαιρετική).

Δείτε εδώ ένα μέρος της διάλεξης 23.


Ύλη: Δείτε εδώ μια σύντομη περιγραφή της ύλης που έχουμε καλύψει ως τώρα. Μπορείτε να πάρετε μια ιδέα για την ύλη του μαθήματος από τις σημειώσεις του κ. Σκανδάλη που είναι εδώ σε ηλεκτρονική μορφή. (Υπάρχει εδώ ένα αρχείο που είναι ίσως καλύτερης ποιότητας φωτοτυπία, είναι όμως πολύ μεγαλύτερο, περίπου 100 Μ.)


Ασκήσεις: Οι ασκήσεις, κατά κανόνα, δίνονται στην αίθουσα. Δείτε όμως εδώ κάποιες συμπληρωματικές ασκήσεις στις διαλέξεις 1 έως 5.