Θεωρία Συνόλων

Χειμερινό Εξάμηνο 2018-19


Βαθμολογία: Ο βαθμός σας Φεβρουαρίου θα είναι ο βαθμός που θα γράψετε στην εξέταση Φεβρουαρίου.


Διάφορα: Δείτε εδώ ένα μέρος της διάλεξης 17. Το κόκκινο χρώμα σημαίνει "κάντε αυτές τις διορθώσεις στις σημειώσεις σας".

Δείτε εδώ μια απόδειξη του θεωρήματος ύπαρξης ομομορφισμού (διάλεξη 22), που θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα διδακτική και χαριτωμένη (αλλά και δύσκολη για το μέσο φοιτητή και προαιρετική).


Ύλη: Δείτε εδώ μια σύντομη περιγραφή της ύλης που έχουμε καλύψει ως τώρα. Μπορείτε να πάρετε μια ιδέα για την ύλη του μαθήματος από τις σημειώσεις του κ. Σκανδάλη που είναι εδώ σε ηλεκτρονική μορφή. (Υπάρχει εδώ ένα αρχείο που είναι ίσως καλύτερης ποιότητας φωτοτυπία, είναι όμως πολύ μεγαλύτερο, περίπου 100 Μ.)


Ασκήσεις: Οι ασκήσεις, κατά κανόνα, δίνονται στην αίθουσα. Δείτε όμως εδώ κάποιες συμπληρωματικές ασκήσεις στις διαλέξεις 1 έως 5.