Άλγεβρα Ι

Χειμερινό Εξάμηνο 2019-20Εξέταση Σεπτεμβρίου: (Θα προστεθούν αργότερα και άλλες πληροφορίες.) Ύλη: εδώ.
ΠΡΟΧΕΙΡΗ αντιστοιχία με τον Fraleigh: Κεφάλαιο 1 εκτός την ενότητα 1.8. Κεφάλαιο 2 ενότητες 2.1 και 2.2 εκτός το Θεώρημα του Cayley. Κεφάλαιο 4 ενότητες 4.1, 4.2, και 4.3.


Βαθμολογία: Ο βαθμός σας Σεπτεμβρίου θα είναι ο βαθμός που θα γράψετε στην εξέταση Σεπτεμβρίου.


Ασκήσεις: Ασκήσεις που συζητήθηκαν στις ώρες των ασκήσεων: εδώ. Άλλες ασκήσεις: εδώ.