Άλγεβρα Ι

Χειμερινό Εξάμηνο 2019-20


Εξέταση Ιανουαρίου: Απαντήσεις εδώ.


Πρόοδος: Απαντήσεις εδώ.


Βαθμολογία: Η πρόοδος είναι προαιρετική. Θα μετρήσει 25%, αλλά μόνο στον βαθμό Φεβρουαρίου.
Με άλλα λόγια: Έστω x ο βαθμός σας στην πρόοδο, έστω y ο βαθμός σας στην εξέταση Ιανουαρίου. Τότε ο βαθμός σας Φεβρουαρίου θα είναι το μέγιστο των y,z, όπου z=(x+3y)/4.