Άλγεβρα Ι

Χειμερινό Εξάμηνο 2019-20


Πρόοδος: Απαντήσεις εδώ.


Βαθμολογία: Η πρόοδος είναι προαιρετική. Θα μετρήσει 25%, αλλά μόνο στον βαθμό Φεβρουαρίου.
Με άλλα λόγια: Έστω x ο βαθμός σας στην πρόοδο, έστω y ο βαθμός σας στην εξέταση Φεβρουαρίου. Τότε ο βαθμός σας Φεβρουαρίου θα είναι το μέγιστο των y,z, όπου z=(x+3y)/4.


Ύλη: Δείτε εδώ μια σύντομη περιγραφή της ύλης που έχουμε καλύψει ως τώρα.


Ασκήσεις: Υπάρχουν οι ώρες των ασκήσεων, που είναι παρασκευή 9-11 στο αμφιθέατρο Α201. Τις ώρες των ασκήσεων εγώ θα λύνω ασκήσεις για σας.
Ασκήσεις που συζητήθηκαν στις ώρες των ασκήσεων: εδώ.
Άλλες ασκήσεις: εδώ.