Άλγεβρα II

Εαρινό Εξάμηνο 2019-20


Βαθμολογία: Θα δοθεί μια προαιρετική πρόοδος, η ημερομηνία θα ανακοινωθεί σε αυτή την ιστοσελίδα. Θα μετρήσει 25%, αλλά μόνο στον βαθμό Ιουνίου.
Με άλλα λόγια: Έστω x ο βαθμός σας στην πρόοδο, έστω y ο βαθμός σας στην εξέταση Ιουνίου. Τότε ο βαθμός σας Ιουνίου θα είναι το μέγιστο των y,z, όπου z=(x+3y)/4.


Ύλη: Δείτε εδώ μια σύντομη περιγραφή της ύλης που έχουμε καλύψει ως τώρα.


Ασκήσεις: Υπάρχουν οι ώρες των ασκήσεων, που είναι παρασκευή 11-1. Τις ώρες των ασκήσεων εγώ θα λύνω ασκήσεις για σας.
Ασκήσεις που συζητήθηκαν στις ώρες των ασκήσεων: εδώ.