Τοπολογία

Χειμερινό Εξάμηνο 2010-11


Βαθμός Σεπτεμβρίου

Πρόοδος: Δόθηκε μία προαιρετική πρόοδος τη δευτέρα 15 Νοεμβρίου.


Βαθμολογία: Η τελική εξέταση θα είναι 100% του βαθμού, ή, προαιρετικά, 70% με 30% την πρόοδο.


Ασκήσεις: Eβδομαδιαία ανακοινώνονται προτεινόμενες ασκήσεις, μερικές από τις οποίες λύνονται την ώρα του μαθήματος (Λ210, Δευτέρα και Τετάρτη 9-11) με δική σας συμμετοχή, για την οποία θα πάρετε ένα bonus 0,5 μονάδας στον τελικό βαθμό.


'Υλη: Ανοικτά σύνολα και συνεχείς συναρτήσεις σε μετρικούς χώρους, τοπολογικοί χώροι, συνεχείς συναρτήσεις σε τοπολογικούς χώρους, κλειστά σύνολα, εσωτερικά και οριακά σημεία και σύνορο σε τοπολογικούς χώρους, υπόχωροι, βάσεις, γινόμενα, συνθήκες αριθμησιμότητας, ακολουθίες σε τοπολογικούς χώρους, χώροι Hausdorff, συμπάγεια, συμπάγεια στον Rn, συμπάγεια και συνεχείς απεικονίσεις, συμπάγεια και γινόμενα, συμπάγεια και μετρικοί χώροι, συνεκτικότητα, συνεκτικότητα στον R, κατά τόξα συνεκτικότητα, συνεκτικότητα του Rn και του Rn-{0}, τοπολογικές ιδιότητες, χώροι πηλίκου.