Καλώς Ήλθατε στην ιστοσελίδα του μαθήματος
EM191: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2007Ύλη μαθήματος
Το μάθημα αυτό αποτελεί συνέχεια του μαθήματος του Α εξαμήνου ΕΜ091 "Εισαγωγή στους Η/Υ" και εμβαθύνει  στη γλώσσα προγραμματισμού C.  Αναλυτικά η ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει:

Δείκτες χαρακτήρων
Δείκτες με περισσότερες από μία διαστάσεις
Δείκτες σε συναρτήσεις
Δείκτες σε δείκτες
Δυναμική διαχείριση μνήμης σε περισσότερες από
μία διαστάσεις
Μετατροπές τύπων μεταβλητών
Εμβέλεια μεταβλητών
Τύποι μεταβλητών που ορίζονται από τον χρήστ
Ορίσματα συνάρτησης main
Αριθμητική Κινητής Υποδιαστολής
Ανάγνωση-εγγραφή σε αρχεία δεδομένων
Εισαγωγή σε δομές
Δυναμικές δομές, λίστες
Ο Προεπεξεργαστής της C 
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

B.W. Kernighan & D.M. Ritchie -  Η γλώσσα προγραμματισμού C  [εκδόσεις ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ]-το βιβλίο αυτό διανέμεται ως το βασικό σύγγραμμα για το συγκεκριμένο μάθημα

H. Schildt- Οδηγός της C  
[εκδόσεις ΓΚΙΟΥΡΔΑΣ]

Βασίλης Σεφερίδης - C για αρχάριους [εκδόσεις ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ]

E. S. Roberts - Programming Abstractions in C: A Second Course in Computer Science [Addison Wesley]

Τρόπος Εξέτασης

Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου από το 3ο εργαστήριο και πέρα κατά το τελευταίο μισάωρο του κάθε εργαστηρίου θα δίδεται μία άσκηση η οποία θα υλοποιείται επιτόπου στον υπολογιστή και θα αποστέλλεται με email στους βοηθούς του εργαστηρίου. Όλες οι ασκήσεις αυτές θα βαθμολογούνται και στο τέλος του εξαμήνου θα βγαίνει ένας μέσος όρος επί του συνόλου των ασκήσεων που δόθηκαν από τον καθηγητή.  ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ, ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ!
Η παράδοση ασκήσεων είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ για ΟΛΟΥΣ
Στο τέλος του εξαμήνου θα υπάρξει και γραπτή τελική εξέταση.

Ο τελικός βαθμός (ΤΒ) στην εξεταστική περίοδο του Ιουνίου προκύπτει ως εξής:

                            ΤΒ =  30% (Βαθμός Εργαστηριακών Ασκήσεων) + 70%(Βαθμός Τελικής Εξέτασης)

Φοιτητές μεγαλύτερων ετών που δηλώνουν το μάθημα για Σεπτέμβριο πρέπει να προσέλθουν στην εξέταση των ασκήσεων και θα ισχύσει γι αυτούς η παραπάνω φόρμουλα για το Σεπτέμβριο.  Για τους αποτυχόντες της εξεταστικής του Ιουνίου, ο βαθμός του γραπτού τους θα είναι και ο τελικός τους βαθμός.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ για να προσμετρηθεί ο βαθμός των εργαστηριακών ασκήσεων είναι ο βαθμός στην γραπτή εξέταση (είτε τον Ιούνιο είτε το Σεπτέμβριο) να είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 4.

 
Διάφοροι χρήσιμοι σύνδεσμοι


    Επίσης,επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του μαθήματος ΕΜ091 για χρήσιμους συνδέσμους σε compilers για τα Windows, οδηγίες για τον στοιχειοθέτη vi και το λειτουργικό σύστημα UNIX .

Η φωτογραφία στο φόντο αυτής της σελίδας δείχνει τον μηχανισμό των Αντικυθήρων του 1ου π.Χ. αιώνα, τον πρώτο υπολογιστή της ιστορίας. Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να πάτε εδώ