ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ης ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006

ΑΜ Τελ Βαθ Τμήμα
3108    5.0 ΜΑΘ
3058    7.0 ΜΑΘ
2814    1.5 ΜΑΘ
2951    5.0 ΜΑΘ
2858    2.5 ΜΑΘ
2842    1.5 ΜΑΘ
1300    1.0 ΤΕΥ
2972    5.0 ΜΑΘ
2933    1.5 ΜΑΘ
2700    1.5 ΜΑΘ
2663    5.0 ΜΑΘ
2916    1.0 ΜΑΘ
3012    8.0 ΜΑΘ
3242    3.0 ΜΑΘ
2938    5.0 ΜΑΘ
2666    1.0 ΜΑΘ
3094    8.0 ΜΑΘ
2828    5.0 ΜΑΘ
2808    0.0 ΜΑΘ
2512    5.0 ΜΑΘ
2969    1.0 ΜΑΘ
2817    3.0 ΜΑΘ
3052    3.5 ΜΑΘ
1689    6.0 ΜΑΘ
2763    6.0 ΜΑΘ
3095    6.0 ΜΑΘ
2730    2.5 ΜΑΘ
3035    6.0 ΜΑΘ
2894    2.5 ΜΑΘ
3025    5.5 ΜΑΘ
3110    2.0 ΜΑΘ
2675    5.0 ΜΑΘ
2920    2.5 ΜΑΘ
2717    2.0 ΜΑΘ
2590    5.5 ΜΑΘ
3038    3.5 ΜΑΘ
2728    1.0 ΜΑΘ
2870    5.0 ΜΑΘ
2712    2.5 ΜΑΘ
2974    5.0 ΜΑΘ
2840    5.0 ΜΑΘ
3092    5.5 ΜΑΘ
2684    3.5 ΜΑΘ
2452    2.5 ΜΑΘ
2774    1.5 ΜΑΘ
3033    10.0 ΜΑΘ
2821    0.0 ΜΑΘ
2992    1.5 ΜΑΘ
2650    8.0 ΜΑΘ
2993    5.0 ΜΑΘ
2735    3.0 ΜΑΘ
3091    7.5 ΜΑΘ
3064    2.0 ΜΑΘ
2771    2.5 ΜΑΘ
2849    5.0 ΜΑΘ
2685    1.0 ΜΑΘ
2706    1.0 ΜΑΘ
2975    6.0 ΜΑΘ
2829    5.0 ΜΑΘ
2995    6.0 ΜΑΘ
2294    5.0 ΜΑΘ
2999    2.5 ΜΑΘ
2908    1.0 ΜΑΘ
2897    6.5 ΜΑΘ
2860    5.0 ΜΑΘ
2801    5.0 ΜΑΘ
2923    7.0 ΜΑΘ
2612    5.0 ΜΑΘ
3044    1.0 ΜΑΘ
2336    0.0 ΜΑΘ
2673    5.0 ΜΑΘ
2846    5.0 ΜΑΘ
2750    5.0 ΜΑΘ
2904    0.0 ΜΑΘ
3059    3.5 ΜΑΘ
2959    6.0 ΜΑΘ
2758    0.0 ΜΑΘ
2757    5.0 ΜΑΘ
2949    2.5 ΜΑΘ
2593    5.0 ΜΑΘ
2203    5.0 ΜΑΘ
2713    5.0 ΜΑΘ
2924    6.0 ΜΑΘ
2414    1.5 ΜΑΘ
3070    5.0 ΜΑΘ
2929    5.0 ΜΑΘ
2893    1.0 ΜΑΘ
2978    1.0 ΜΑΘ
1860    1.0 ΜΑΘ
2743    1.0 ΜΑΘ
2879    0.0 ΜΑΘ
2925    5.0 ΜΑΘ
2901    5.5 ΜΑΘ
2803    2.0 ΜΑΘ
2430    5.0 ΜΑΘ
3026    2.5 ΜΑΘ
2699    5.0 ΜΑΘ
2705    5.0 ΜΑΘ
3102    2.0 ΜΑΘ
2892    1.5 ΜΑΘ
2392    1.0 ΜΑΘ
3093    2.0 ΜΑΘ
3098    3.5 ΜΑΘ
2716    5.0 ΜΑΘ
2689    7.0 ΜΑΘ
2988    5.0 ΜΑΘ
2733    6.5 ΜΑΘ
3037    3.0 ΜΑΘ
2907    5.0 ΜΑΘ
2698    2.0 ΜΑΘ